Tájékoztatás adóügyekben, az adózó és az önkormányzati adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Tisztelt Adózó!

Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáit az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (Eüsztv.) 2018. évtől hatályos jogszabályai határozzák meg.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerintigazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. § (1) bek. a) ponta aa) alpont). Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy az Eüsztv, alkalmazásában kizárólag az a maganszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásban (EVNY) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett:

 1. gazdálkodó szervezet – kivéve a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézést a cégkapuja
 2. az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezését, változás-bejelentését és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmét.

Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

 1. természetes magánszemély
 2. lakásszövetkezet
 3. adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület
 4. a 600.000,-Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá
 5. az EVNY-ben nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

fő szabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói körbe tartozó jogalany- döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése Noszlop Község Önkormányzatának honlapján érhető el, az Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: Portálon) keresztül. A Portál az önkormányzati ASP központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára biztosítja az elektronikusan elérhető szakrendszeri szolgáltatások igénybevételét.

A Portál az alábbi útvonalakon érhető el:

 1. https://ohp-20.asp.lgov.hu
 2. www.noszlop.hu honlapon található INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN link megnyitásával
 • ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL OLDALON az ügyintézés megkezdéséhez „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sort kell kiválasztani
 • Az önkormányzati kereső oldalon kell választani a település nevét: „Noszlop”, majd a „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva ki kell választani „NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT”
 • Ezután három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS”, „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS”, „ÜGYINDÍTÁS”
 • Ügyindítás esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját, „saját nevemben” vagy „meghatalmazottként/képviselőként”
 • A „keresés az űrlapadatokban” kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügyet”, valamint az „ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet
 • Ezt követően a kék mezőben lévő „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva az oldal alján megjelennek az űrlapok.

A kapcsolattartás megkönnyítése véget mellékeltük az Önkormányzati Hivatali Portál felhasználói segédletét.