ÓVODAI BEÍRATÁS 2024

Értesítem Önöket, hogy a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, 2024/2025-ös nevelési évre az
óvodai és mini bölcsődei beiratkozás időpontjai a következők:

2024. április 22. hétfő 9:00 – 15:30
2024. április 23. kedd 8:00 – 12:00

Az óvodai jelentkezés helye: 8456 Noszlop, Noszlopi Óvoda Sport tér 1. (Óvoda épülete)
 Az óvoda felvételi körzete: Noszlop, Bakonypölöske, Oroszi,

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a
gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy
más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő
esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt
venni.”
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a jogszabály alapján köteles a gyermekét beíratni,
ha gyermeke betölti a 3. életévét.
Jelen esetben, azt a gyermeket kötelező beíratni, aki 2024. augusztus 31.- ig. betölti harmadik
életévét.

Óvodai nevelés alóli felmentés
A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli
felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be. A felmentés annak az évnek az
augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást
érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be

A BORIBON ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE APRAJA-NAGYJA SOK SZERETETTEL

VÁRJA A LEENDŐ KIS OVISOKAT ÉS BÖLCSISEKET!

Gyuránné Kaszás Klaudia
Főigazgató

CsatolmányMéret
PDF ikon ovodai_beiratas_plakat_2024.pdf182.9 KB
Címkék: