Önkormányzat által nyújtott támogatások

A Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 .( V. 27.) önkormányzati rendelet alapján  Önkormányzati rendelet (njt.hu)  az alábbi ellátásokat nyújtja:

a) települési támogatás

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) temetési támogatás,

ac) gyógyszertámogatás,

ad) lakhatási támogatás,

ae) iskolakezdési és óvodáztatási támogatás,

af) születési támogatás,

b) köztemetés,

c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

A képviselő-testület által nyújtott gyermekvédelmi ellátások a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet  Önkormányzati rendelet (njt.hu) alapján:

Pénzbeli és természetbeni ellátások

a) nevelési támogatás

b) időszaki támogatás

c) gyermekétkeztetés

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek átmeneti gondozása

c) gyermekek napközbeni ellátása keretében : mini bölcsőde