NOSZLOP KÖZSÉGHÁZ UDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA

Kedvezményezett neve: Noszlop Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása
VP6-19.2.1.-37-7-17Projekt azonosítószáma:
1926704614
Támogatás összege: 6.999.998 Ft
Támogatás mértéke: 95,00 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.21.

Noszlop Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 

6.998.998 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk fontosnak tartja Noszlop folyamatos fejlesztését, szépítését, és ezzel együtt elkötelezettnek érzi magát egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett.

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén élők számára - így Noszlop lakosai számára is - az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a település értékeinek megőrzése, élhetőbb, esztétikus környezet, másrészt a rekreációs lehetőség biztosítása. Ezért önkormányzatunk a

helyi igényekkel és a Helyi Fejlesztési Stratégiával összhangban célul tűzte ki a községház udvarának felújítását.

Ennek megfelelően jelen beruházásunk keretében a Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. szám alatti községház udvara felújítása valósul meg:

- A községház udvarának felújítása során az facsemeték ültetésére, füvesítésre, műtrágyázásra, termőföld cseréjére, talajtömörítésre, a fejtett föld felrakására, építési törmelék elszállítására, szegélyek , szegélykövek készítésére , térburkolat alap készítésére és a térburkolásra került sor.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.08.10. – 2019.06.30

A projekt tényleges megvalósítási időszaka: 2020.08.10.-2021.05.21.

A fejlesztés várhatóan pozitív hatást gyakorol településünk vonzerejére, ami hosszabb távon kompenzálhatja a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, illetve ezen hiányosságok kiküszöbölésével az itt élők életminőségének javulásához is hozzájárul.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/